AIDIACHT NÓ AINMFHOCAL SA GHINIDEACH?

Is minic a bhíonn rogha ann an aidiacht shimplí nó an t-ainmfhocal sa ghinideach a úsáid: lá gaoithelá gaofar. Is ionann ciall don dá leagan. Corruair, áfach, bíonn difear céille ann. Cuir i gcás gur wooden house atá i gceist. Níl aon rogha ann ach teach adhmaid a scríobh. Leagan thar a bheith lochtach is ea teach adhmadach in ainneoin aidiacht shimplí a bheith sa Bhéarla. Sampla eile is ea Presidential inauguration: insealbhú Uachtaráin atá i gceist, agus ní insealbhú Uachtaránach.

Caithfidh an scríbhneoir a fhiafraí de féin an bhfuil débhríocht nó áiféis ag baint le tréithe na haidiachta a chur i leith an ainmfhocail. Cuireann tionchar an Bhéarla dár dtreoir muid, go minic; sin is cúis le leaganacha lochtacha ar nós cainteoir dúchasach seachas cainteoir dúchais.

Ní hinmholta riail dhocht dhaingean a dhéanamh de nós ar bith acu, ach gach leagan a mheas ina chomhthéacs féin. Seans gurbh fhearr leat, mar shampla, cearta an duine a úsáid chun trácht ar human rights. B'fhéidir go bhfaighfeá locht ar an leagan cearta daonna ar an ábhar nach bhfuil na cearta féin 'daonna' ar shlí ar bith. Tá go breá, go dtí go mbeadh a leithéid seo le haistriú: a person's human rights. B'ait an leagan é cearta an duine an duine. Sin an toradh a bhíonn ar dhogmachas i gcúrsaí teanga.