ROIMH RÉ

Scríobhtar ina dhá fhocal é, murab ionann agus roimhré.