OS NÓ ÓS?

Is é atá san fhocal ‘ós’ ná cónasc den réamhfhocal ‘ó’ agus an chopail ‘is’. Sinceseeing as an chiall atá leis: ‘Tabhair suíochán dom, ós rud é go bhfuil tú féin ag imeacht.’

Tá 'ós' eile tugtha mar leagan malartach de 'os' in FGB agus ní hannamh a scríobhtar é i réamhfhocail chomhshuite, m.sh. ‘ós comhair’, ‘ós cionn’. Bíodh sin mar atá, b'fhearr 'os comhair', 'os cionn' a scríobh nuair is gá cloí leis an CO.

Mo bhuíochas do Liam P. Ó Murchú as an eolas san iontráil seo a bheachtú.