MUINTIR

Tugtar leagan iolra in FGB, ach b'fhearr an cnuasainm seo a choimeád san uimhir uatha. Is ait le léitheoirí samplaí den chineál seo: I measc na dteaghlach a shíolraigh ó Niall Naoighiallach, tá muintireacha Uí Catháin, Uí Dhochartaigh agus Mhic Lochlainn. B'fhearr an t-athrá féin ná sin: 'I measc na dteaghlach a shíolraigh ó Niall Naoighiallach, tá muintir Uí Chatháin, muintir Uí Dhochartaigh agus muintir Mhic Lochlainn.'