MIAN

Ní hionann ar fad ‘mian’ agus ‘maith’ i dtaca le haimsir de. Is é a thuigtear as ‘Ba mhaith liom an cúrsa sin a dhéanamh’ ná I would like to do that course. Rud eile a thuigtear as ‘Ba mhian liom an cúrsa sin a dhéanamh, i.e. I would have liked to have done that course. Samhlaítear leis an aimsir chaite é.