MAIDIR LE

Bíonn aistritheoirí ag brath an iomarca ar an nath seo i dtús abairtí casta. A leithéid seo: Any material misrepresentation shall lead to the summary termination of this contract. / ‘Maidir le mífhaiséisniú ábhartha, is é an toradh a bheidh air an conradh seo a fhoirceannadh go hachomair.’

Cén locht atá agam air sin? An chéad locht ná go n-imíonn sé ón téacs foinseach. Ní As regards any material misrepresentation a bhí sa Bhéarla. Níor mhiste imeacht ón téacs foinseach ar mhaithe le riachtanais stíle agus soiléire sa Ghaeilge ach ní gá dul chomh fada sin. Is iomaí leagan níos dílse a d’fhéadfaí a chur ar fáil: ‘Is é an toradh a bheidh ar aon mhífhaisnéisiú ábhartha ná an conradh seo a fhoirceannadh go hachomair.’

An dara locht ná ró-úsáid. Is tuirsiúil an ní é gach dara habairt a thosú le 'Maidir le...'