LE

Ó thaobh na stíle de, is fearr go mór clásal coibhneasta ná an réamhfhocal ‘le’ in abairtí mar seo: ‘Daoine le cáilíochtaí tríú leibhéal’, ‘tíortha le pobail mhionlaigh’. Is nádúrtha sa Ghaeilge a leithéid seo a scríobh: ‘Daoine a bhfuil cáilíochtaí tríú leibhéal acu’ agus ‘tíortha a bhfuil pobail mhionlaigh iontu’.