LÁN

Nuair a úsáidtear ‘lán’ mar ainmfhocal, agus nuair a bhíonn ainmfhocal sa ghinideach ag teacht ina dhiaidh, is é an rud a bhíonn i gceist ná full a full complement of. Féach, mar shampla, ‘lán seomra’ (oiread agus a líonfadh seomra), ‘lán doirn’ (an méid a choinneofá i do dhorn).

Níl mórán céille, áfach, le lán tairbhe. Is mar réimír i gcomhfhocal a úsáidtear 'lán' sa chomhthéacs sin, m.sh. ‘lándáiríre’, ‘lándícheall’.