AIBHLÉIS NÓ LEICTREACHAS?

‘Leictreachas’ an focal is mó stádas sa teanga fhoirmiúil. Tá sé de bhua aige gur furasta téarmaí teicniúla a dhíorthú as, mar shampla 'leictreoir', 'leictreon', 'leictreamaighnéadach.'