GNÁCH NÓ GNÁTH?

Ní mór dealú idir an t-ainmfhocal ‘gnáth’ a úsáidtear i bhfrásaí mar ‘Téim ar saoire i mí Iúil, de ghnáth’ agus an aidiacht ‘gnách’ a úsáidtear i bhfrásaí mar ‘Is gnách liom dul ar saoire i mí Iúil’.