AG (2)

Bíonn cuma chiotach ar ‘ag’ + ainm briathartha mar nasc idir dhá chlásal sa Ghaeilge. Ní miste sin a dhéanamh sa Bhéarla: The Speaker is to resign his office, saying that opposition parties are running a campaign against him. Ach is olc a oireann sé don Ghaeilge: Éireoidh an Ceann Comhairle as oifig, ag rá go bhfuil feachtas ar siúl ag páirtithe an fhreasúra ina choinne. B’fhearr, agus ba nádúrtha, a leithéid seo: Éireoidh an Ceann Comhairle as oifig mar gheall ar fheachtas a deir sé atá ar siúl ag páirtithe an fhreasúra ina choinne.