AG (1)

Rómhinic a úsáidtear ‘ag’ in ionad an ghinidigh: Gheofar cuntas sa leabhrán seo ar an obair ag an ngníomhaireacht. B’fhearr go mór Gheofar cuntas sa leabhrán seo ar obair na gníomhaireachta.