ANUAS AIR SIN

Is minic a úsáidtear ‘anuas air sin’  sa chiall ‘lena chois sin’ nó ‘chomh maith leis sin’ nó ‘sa bhreis air sin’, m.sh. ‘Tá eolas cuimsitheach le fáil ar an suíomh gréasáin agus bíonn seisiúin eolais á reáchtáil ag an gComhairle anuas air sin.’

Is le déanaí a tháinig an úsáid sin chun cinn. Ní léir go bhfuil sé ag líonadh bearna sa Ghaeilge nuair atá a oiread sin leaganacha seanbhunaithe ann cheana féin.