AMHARC-EALAÍONA/DEARCEALAÍONA/FÍSEALAÍONA

Bíonn rogha le déanamh idir leaganacha éagsúla Gaeilge a chiallaíonn the visual arts: 'na amharc-ealaíona', 'na dearcealaíona' agus 'na físealaíona'. Thiocfadh 'na healaíona físe' agus 'na healaíona físiúla' a chur leis an liodán. Tá tús áite tugtha do amharc-ealaíona ar www.tearma.ie agus ar www.focloir.ie.