AONAIR NÓ AONARACH?

Ní hionann i gcónaí brí an fhocail 'aonair' agus brí na haidiachta 'aonarach'.

  • Dúras cheana, nach bhféadfaí an iomarca béime a chur ar thábhacht pobail do leas an duine aonaraigh. (leas an duine aonair)
  • Tithe aonaracha a thógáil dóibh féin ar a gcuid talún féin. (tithe aonair)

Bíodh is go bhfuil sole, solitary, lone luaite i sainmhíniú an fhocail 'aonarach' sna foclóirí, is é an chiall is túisce a spreagfadh sé in aigne léitheora ná 'uaigneach'.