ACH GO hÁIRITHE

Cé go ndéanfadh ‘go háirithe’ cúis bhreá, is minic a chaitheann daoine ‘ach’ isteach leis nuair is especiallyin particular atá i gceist acu. Seo, mar shampla, treoir a cuireadh ar dhaoine maidir leis an ghalar cúibe is béil: Bí cinnte go níonn agus go ndífhabhtaíonn gach cuairteoir iad féin, a gcoisbheart agus a lámha ach go háirithe mar aon lena bhfeithiclí.

Ní hamháin nach gá an focal breise, ach is amhlaidh a athraíonn sé ciall na habairte. An sainmhíniú atá in FGB ar 'ach go háirithe' ná anyway, at any rate. De réir na tuisceana sin, d’fhéadfaí an abairt thuas a aistriú mar seo: Ensure that all visitors wash and disinfect themselves, their footwear and hands at any rate, as well as their vehicles.

Shílfeá gur cúram breise a bheadh ann aon rud eile a ní. Ní dócha gurbh é sin a bhí ar intinn ag an té a scríobh an treoir.

Féach mar a úsáideadh ‘ach go háirithe’ in Na hAird Ó Thuaidh le Pádraig Ua Maoileoin.

  • Ar nós gach báid seoil dá leithéid, bhí ábhar oifigeach ag déanamh a gcúrsa traenála ar bord uirthi seo, agus focail Bhéarla acu, oiread agus a dhéanfadh a ngnó, ach go háirithe.
  • Ach go háirithe, níorbh fhada gur dhein broiceallach maith fir de féin agus gur phós sé ár mbean mhuinteartha.