AR FÁIL

Corruair, úsáidtear 'ar fáil' san áit a mbeifeá ag súil le 'ann' nó le focal/frása eile.

    Tá eolas ar an láithreán gréasáin faoi na pleananna éigeandála atá ar fáil.

B'ait leat plean éigeandála a bheith 'ar fáil'. Ní hé go mbíonn a leithéid le ceannacht ón suíomh.