ÁINEAS NÓ FÓILLÍOCHT?

Is deacair don Bhéarlóir dealú idir leisure (a time or opportunity for ease, relaxation etc.) agus recreation (refreshment of health or spirits by relaxation and enjoyment, an activity or pastime that promotes this). Níl sé a dhath níos fusa do lucht na Gaeilge dealú idir 'fóillíocht' agus 'áineas'.

Tá claonadh sa teanga fhoirmiúil 'fóillíocht' a úsáid le haghaidh leisure agus 'áineas' le haghaidh recreation.

  • The Department of Culture, Arts and Leisure / An Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta
  • The Department of Tourism, Spórt and Recreation / An Roinn Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa