ABSALDÓIDIGH

Comhairle a chuirtear ar scríbhneoirí Béarla gan absalóidigh a chéimniú. Ní féidir a bheith more perfect, cuir i gcás, nó is cáilíocht absalóideach atá in perfection. Bíodh sin mar atá, níl aon locht ar na leaganacha Gaeilge seo:

  • Tacú le healaíontóirí aonair de gach disciplín a bheith níos foirfe* ina ngairm sna healaíona.
  • Tá tú an-cheart (nó rócheart nó rícheart).

Is fíor, áfach, go mbíonn blas aisteach ar mheascán d’absalóidigh agus de cháilitheoirí in aon abairt amháin: Bhí sí ina haonar, beagnach go hiomlán gan dóchas. B'fhearr i bhfad, Ina haonar a bhí sí; ar éigean a bhí dóchas ar bith aici.

* Ní hionann go díreach 'foirfe' na Gaeilge agus perfect an Bhéarla. Tagann an focal Gaeilge ón bhriathar 'foirbhigh', i.e. críochnaigh, feabhsaigh, tabhair chun aibíochta.