ÁFACH

B’fhearr, ó thaobh na stíle de, gan abairt a thosú le ‘áfach’ mar atá déanta anseo: Áfach, tá gá le fócas níos treise ar fhorbairt scileanna cumarsáide tríd an scoil. Is iomaí leagan eile a d’fhéadfaí a úsáid, mar shampla bíodh sin mar atá, ina ainneoin sin, mar sin féin.