LÍON/MÉID

Is fíor gur féidir méid a úsáid ag tagairt do líon daoine nó do líon rudaí. Tá samplaí mar an méid fear atá aige agus an méid sin fear tugtha in FGB. Ní mór a bheith airdeallach, áfach, gan abairt dhébhríoch mar seo a scríobh: 

        Tá dúblú tagtha ar mhéid na ndaoine atá i riaráistí morgáiste 90 lá nó níos mó. (ar líon na ndaoine)

Is ionann é sin agus a rá go bhfuil gach duine díobh siúd atá i riaráistí dhá oiread níos mó ná mar a bhí cheana.

B’fhéidir go gcuideodh líon le scríbhneoirí teacht slán ar fhriotal débhríoch, athráiteach mar seo: 

        Cé go bhfuil ceann de rátaí deonta orgán is airde timpeall na cruinne againn in Éirinn, tá méid na ndaoine ar an liosta feithimh ag síormhéadú. (tá líon na         ndaoine...ag síormhéadú)