PROPERTY

An dá chiall is mó a bhaineann le property ná (1) an méid atá i seilbh duine agus (2) real estate. Freagraíonn maoin go han-mhaith don chéad chiall ach is le dua a thuigfeadh léitheoir ar bith gur ag trácht ar real estate atáthar i leaganacha mar property tax/cáin mhaoine. Mheasfadh daoine gur wealth tax é sin.

Baintear úsáid corruair as leaganacha timchainteacha mar 'tithe agus talamh' ach níl sé sin thar mholadh beirte. Ní hamháin go bhfuil sé fadálach ach ní chuimsíonn sé árasáin ná foirgnimh a úsáidtear chun críche tráchtála. Réiteach ar an fhadhb is ea réadmhaoin a úsáid chun trácht ar real estate: Irish Property Owners’ Association/Cumann Úinéirí Réadmhaoine na hÉireann.