POBALBHREITH

Is é cruinnchiall an fhocail 'pobalbhreith' ná plebiscite, bíodh is go n-úsáidtear go coitianta é sa chiall opinion poll/survey. Ba chruinne 'suirbhé tuairimí' a thabhairt ar a leithéid.