PRÍOSÚNACHT

Leagan malartach is ea ‘príosúntacht’.