OILEÁN THORAIGH NÓ TORAIGH?

Tá claonadh sa Bhéarla, nuair a luaitear oileán nó sliabh faoi leith, focail mar islandmount a chur leis an ainm, m.sh. Tory Island, Mount Errigal. Ní i gcónaí a oireann an nós sin don Ghaeilge. ‘I dToraigh’, ‘an Eargail’ is mó a deirtear seachas ‘In oileán Thoraigh’ nó ‘Sliabh an Eargail’. Tá iarracht láidir den athluaiteachas ar a leithéid mura bhfuil an ghné gheografach ina cuid dhílis den ainm Gaeilge, mar atá i gcás Sliabh Bladhma nó Inis Meáin. Is minic a bhíonn toradh an-ait ar an usaid seo, m.sh. ‘turas go hOileán Inis Bó Finne’.

Is cabhair don léitheoir, áfach, an ghné gheografach a lua i gcás logainmneacha iasachta.  A leithéid seo: I was standing on the bank of the Goltva. Níor mhiste sin a aistriú le ‘Bhí mé i mo sheasamh ar bhruach Abhainn an Goltva’ chun go mbeidh a fhios ag an léitheoir gur abhainn atá ann.