GLOINE BEORACH NÓ GLOINE BHEORACH?

Is cineál gloine atá sa ghloine bheorach (gloine atá fóirsteanach le beoir a ól aisti). Gloine a bhfuil beoir inti atá sa ghloine beorach.

Is sampla é seo den rud a dtugtar SÉIMHIÚ IDIRDHEALAITHEACH air.