FEALSÚNACHT / PHILOSOPHY

B’fhearr gan ‘fealsúnacht’ a scríobh mura bhfuiltear ag trácht ar chórais smaointeoireachta. Rómhinic a úsáidtear ‘fealsúnacht’ nuair nach bhfuil ann ach dearcadh nó meon maidir le ceist faoi leith. Más olc a oireann sin don Bhéarla is measa go mór i nGaeilge é, m.sh. Our company’s philosophy is to put the client first. / ‘Is í fealsúnacht na cuideachta seo ná tús áite a thabhairt don chliant.’  Ba dheise go mór ‘Is é mana na cuideachta seo tús áite a thabhairt don chliant.’