OIFIGÍ / OIFIGIGH

Toisc, gan amhras, gurb ionann fuaim don dá fhocal seo (taobh amuigh de chanúintí na Mumhan), is minic a bhíonn siad trína chéile i dtéacsanna Gaeilge. Is é atá in ‘oifigí’ ná uimhir iolra an fhocail ‘oifig’ (ionad oibre). Caithfidh dealú idir sin agus iolra an fhocail ‘oifigeach’ (feidhmeannach).