LEATH

Nuair a úsáidtear ‘leath’ mar ainmfhocal, is gnách pé ainmfhocal a bheadh ina dhiaidh a chur sa tuiseal ginideach, m.sh.
• Tá leath na tíre ag caint air.
• Ní thuigim é, leath an ama.
• Caitheadh leath an airgid ar chíos agus ar thuarastal.

Is deise go mór é sin ná ‘leath den tír’, ‘leath den am’, ‘leath den airgead.’ Is gnách ‘de’ a úsáid má cháilítear ‘leath’ ar shlí éigin, m.sh.
• Le linn an chéad leath den chluiche.
• Níl agat ach leath amháin den scéal.
• Sa leath thoir thuaidh den Eoraip.

Féach GGBC: 9.45.