PÉIRÍ RÉAMHFHOCAL

Is furasta don Bhéarlóir péire réamhfhocal (nó níos mó ná sin) a chur roimh ainmfhocal gan cur as do chiall ná do chruinneas na habairte, m.sh.

  • Trains to and from Dublin
  • With or without an appointment

Ní oireann an múnla sin don Ghaeilge. B’ait le daoine Traenacha go agus amach as Baile Átha Cliath agus Le nó gan choinne.

Is é nós na Gaeilge

  • An t-ainmfhocal a athrá: ‘Le coinne nó gan choinne’
  • Forainm a úsáid: ‘Traenacha go Baile Átha Cliath agus amach as.’ 

Luaigh Séamas Daltún (Maidir le do Litir: 75) eisceacht air sin, i.e. na réamhfhocail shimplí agus na réamhfhocail chomhshuite a leanann an tuiseal ginideach iad, m.sh. ‘Bhí sé i mbun, i mbarr, agus i lár an achrainn.’