LE NÓ CHUN?

Tá ‘le’ agus ‘chun’ chomh ceart agus chomh caighdeánach lena chéile sa dá shampla seo:

  • Chuir mé glaoch ar Shíle chun an scéal a insint di.
  • Chuir mé glaoch ar Shíle leis an scéal a insint di.

Is fíor, áfach go mbíonn ‘chun’ níos soiléire ar uairibh, i gcás go bhfuil an chuma ar ‘le’ gur gnáth-réamhfhocal atá ann, m.sh. 'Cuireadh an t-aguisín seo leis an Tuarascáil Bhliantúil leis na cinntí a bhaineann le caiteachas a éascú.'

Is fusa don léitheoir an abairt leasaithe seo a thuiscint ar an gcéad léamh: 'Cuireadh an t-aguisín seo leis an Tuarascáil Bhliantúil chun na cinntí a bhaineann le caiteachas a éascú.'