RÉAMHFHOCAL SIMPLÍ + FRÁSA RÉAMHFHOCLACH

Is deise go mór, ó thaobh na stíle de, réamhfhocal simplí agus frása réamhfhoclach a scaradh ó chéile seachas iad a scríobh ceann i ndiaidh a chéile. Is deise, mar shampla, 'mic léinn as tíortha thar lear' ná 'mic léinn as thar lear'.