AR / ARSA

Is gnách an fhoirm threise den fhorainm a úsáid leis na focail seo: arsa mise, ar seisean. Is féidir arsa a úsáid le hainmní ('Is fíor duit,' arsa Síle) nó le forainm treisithe ('Is fíor duit,' arsa sise), ach is le forainmneacha amháin a úsáidtear ar. Botún a bheadh ann 'Is fíor duit,' ar Síle a scríobh. Is é ba cheart a bheith ann, 'Is fíor duit,' ar sise.