RÉIMÍREANNA

In abairt Bhéarla, san áit a bhfuil ainmfhocal á cháiliú ag roinnt réimíreanna, is féidir na réimíreanna a scaradh mar seo: Pre- and post-flight services.

Corruair, déantar aithris air sin sa Ghaeilge: 'Seirbhísí réamh– agus iareitilite'.

Is deise, ó thaobh na stíle de, an t-ainmfhocal Gaeilge a athrá: ‘Seirbhísí réamheitilite agus iareitilte.’

Rogha eile: ‘Seirbhísí roimh an eitilt agus ina diaidh.’