RÉAMHFHOCAL + MÍR THAISPEÁNTACH

Botún coitianta is ea a leithéid seo: Cén Ghaeilge atá ar sin?

An tríú pearsa firinscneach den réamhfhocal a úsáidtear leis na míreanna taispeántacha.

  • Bhíomar ag caint air sin roimhe seo.
  • Aontaím leis sin.
  • Ba cheart don Rialtas na táillí a íoc gan dul thairis sin.