PAR / PARTIAL A AISTRIÚ

Ní miste an leagan traidisiúnta ‘leath’ a úsáid sa ghnáthchaint nó i dtéacs neamhfhoirmiúil, ach níl sé sách cruinn do riachtanais na teanga foirmiúla:

  • Partial immersion / leath-thumadh
  • Partial refund / leath-aisíocaíocht

Bheadh 'leath' go maith dá mba rud é gur semi-immersionhalf repayment a bheadh sa Bhéarla. B'fhearr úsáid a bhaint as an réimír ‘pairt’ chun freastal ar leaganacha den chineál seo:

  • Partial immersion / páirt-tumadh
  • Partial refund / páirt-aisíocaíocht