LEAGAN CAIGHDEÁNACH NÓ LEAGAN MALARTACH?

Tá treoir ar leathanaigh 23–24 de In Ord is Eagar (Cois Life 2010) ar conas stádas focail a sheiceáil in FGB. Má úsáidtear an foclóir mar is ceart, gheofar amach gurb é ‘práta’ an leagan caighdeánach agus gur leaganacha malartacha iad ‘fata’ agus ‘préata’. Caithfidh eagarthóirí a bheith aireach, áfach, agus gan talamh slán a dhéanamh de gur leagan malartach atá i ngach focal atá ina leagan d’fhocal eile. An té a d’fheicfeadh ‘sealad’, cuir i gcás, seans go sílfeadh sé gur leagan malartach den fhocal coitianta ‘seal’ atá ann. Mar an gcéanna i gcás ‘fiáin’ agus ‘fiánta’, ‘gasúr’ agus ‘garsún’ agus a lán eile. Is léir go bhfuil gaol gairid idir na péirí focal sin, ach is amhlaidh nach bhfuil treoir ar bith in FGB faoina stádas seachas a chéile. Tá a iontráil féin do gach ceann acu ar shlí nach féidir a rá go bhfuil ceann ar bith acu níos caighdeánaí ná a chéile.