FRÁSAÍ RÉAMHFHOCLACHA IN ABAIRT

Struchtúr coitianta go leor sa Bhéarla is ea a leithéid seo: Support for, and disagreement with, political movements should always be expressed in a peaceful manner. Tá dhá fhrása réamhfhoclacha díreach i ndiaidh a chéile san abairt, agus a réamhfhocal féin ag gach frása acu: support for / disagreement with. Goilleann an struchtúr sin ar stílithe áirithe Béarla, cé gur deacair a mhaíomh go bhfuil sé ‘mícheart’.

Ó thaobh na stíle de, measaimse gurbh fhearr do scríbhneoirí Gaeilge meascán réamhfhocal mar atá san abairt thíos a sheachaint:

  • Is é an Banc Ceannais atá freagrach as comhairle a thabhairt do, agus monatóireacht a dhéanamh ar, na hinstitiúidí a chuireann seirbhísí baincéireachta ar fáil.

B’fhearr liomsa an dá fhrása réamhfhoclacha sin a scaradh ó chéile, fiú más gá timchaint nó athrá éigin chuige sin.

  • Is é an Banc Ceannais atá freagrach as comhairle a chur ar na hinstitiúidí a chuireann seirbhísí baincéireachta ar fáil agus monatóireacht a dhéanamh ar na seirbhísí sin.

Is minic a chuirtear faisnéis réamhfhoclach i ndeireadh na habairte Gaeilge, bíodh is nach ann a bhí sí san abairt Bhéarla:

  • An age-appropriate, clean and safe work surface. / Dromchla oibre atá glan, sábháilte agus oiriúnach don aoisghrúpa lena mbaineann.