AIDIACHT A CHUR LEIS AN AINMFHOCAL MÍCHEART

Corruair, is deacair d’aistritheoirí fios a bheith acu cén t-ainmfhocal atá á cháiliú ag an aidiacht in abairtí nó fiú i dtéarmaí Béarla. Sin is cúis le leaganacha lochtacha ar nós Polasaí Árachais Buansláinte (Permanent Health Insurance Policy). Is é an polasaí atá ‘buan’ murab ionann agus an tsláinte. An ordinary share holder, an duine é a bhfuil gnáthscaireanna ina sheilbh aige nó an gnáthshealbhóir scaireanna atá ann? Má tá eolas ar chúrsaí gnó ag an aistritheoir, beidh a fhios aige nó aici gur ‘gnáthscaireanna’ atá i gceist ach ní i gcónaí a bhíonn an t-eolas cuí ag an aistritheoir ar an réimse saoil lena mbaineann an téacs. Sa chás sin, caithfear gaol na n-ainmfhocal agus na n-aidiachtaí a fhiosrú agus a dheimhniú.

Déantar an botún céanna le míreanna i gcomhfhocail, mar shampla an mhicrea-earnáil déantúsaíochta. Ní ag tagairt do mhéid na hearnála atá 'micrea-' ach don phróiseas déantúsaíochta féin. Is é atá ann ó cheart an earnáil mhicridhéantúsaíochta.