LOGAINMNEACHA COMHSHUITE

I gcás go bhfuil níos mó ná mír amháin sa logainm, caithfidh a dheimhniú cé acu an fhoirm tháite nó an fhoirm scartha atá sa leagan údarásach. Is fearr an cuardach sin a dhéanamh ar www.logainm.ie seachas foinsí eile ar líne. 

Is gnách an fhoirm tháite a úsáid, i.e. an logainm a scríobh mar fhocal amháin gan briseadh gan bearna, nuair is aidacht atá i mír amháin: ‘Fionnradharc’ (seachas ‘Fionn Radharc’).

Is gnách an fhoirm scartha a úsáid nuair is ainmfhocal atá i ngach mír den logainm: Ros Muc (seachas ‘Rosmuc’).