TRASNA

Tá teach leanna trasna na sráide. Bíodh is gur leagan an-choitianta é sin, is le gníomh agus le gluaiseacht a úsáidtear trasna de ghnáth, m.sh. ‘Ag siúl trasna na sráide.’ B'fhearr leagan mar seo a scríobh nuair is staid nó suíomh atá i gceist: 'Tá teach leanna ar an taobh thall den tsráid.' Tá mé buíoch d'Aodh Ó Gallchóir as an iontráil seo a leasú agus as pointe tábhachtach a lua liom, i.e. gur minic a úsáidtear 'foirmeacha gluaiseachta' nuair a bhítear ag trácht ar fhad nó ar thréimhse ama idir an t-ainmní agus an cuspóir:

  • oileán atá dhá mhíle amach ó chósta na hÉireann (seachas 'amuigh')
  • Tá mo chara Pól ina chónaí cúpla bomaite síos an bóthar uaim. (seachas 'thíos')

Dá réir sin, bheadh 'Bhí sé ina chónaí sa teach trasna uaim' iomlán ceart.