A NÓ DE?

Tá nós i gcanúintí áirithe ‘de’ a shéimhiú ar shlí gur ‘a’ a chloistear. 'Tá airgead a dhíth orm,' a deir an tUltach, ach Tá airgead de dhíth orm, a scríobhtar nuair is gá cloí leis an CO.

Tá roinnt leaganacha ann, áfach, ina gceadaítear ‘a’ nó ‘de’, mar shampla: a chéaduairde chéaduair. Ba cheart d’eagarthóirí a bheith faichilleach faoin ngné seo den teanga scríofa agus gan ‘a’ a ‘chaighdeánú’ scun scan.