LEITIR CEANAINN

Mílitrítear an logainm seo ar dhá shlí

(1) É a scríobh ina aon fhocal amháin: Leitirceanainn.

(2) An dara focal a shéimhiú amhail is gur ainm dílis é: Leitir Cheanainn.