ANN

'Tá drochaimsir ann,' a déarfadh duine ag trácht ar fhuacht agus ar bháisteach. Ní bheadh aon chiall le 'Tá drochaimsir.' Tá 'ann' riachtanach chun in existence, present a chur in iúl. Mar sin féin, tá droch-chlaonadh ann an focal 'ann' ar lár in abairtí fada:

  • Má bhíonn folúntas, rachfar i dteagmháil le baill an phainéil.  (Má bhíonn folúntas ann)
  • Is cuimhin liom é mar a bheadh an lá inné. (...mar a bheadh an lá inné ann)
  • Tuigeann sé/sí ag aois an-óg go bhfuil níos mó ná bealach amháin chun cur síos ar rud. (...go bhfuil níos mó ná bealach amháin ann)