LITEARTHA NÓ LITRIÚIL?

Bíonn daoine ag gearán, corruair, faoin 'aistriúchán liteartha' a dhéantar ó Bhéarla go Gaeilge. Más aistriúchán focal ar fhocal atá i gceist acu b'fhearr dóibh 'aistriúchán litriúil' a rá (literal translation). Is ionann 'aistriúchán liteartha' agus literary translation, i.e. saothair litríochta a aistriú.