ARAON

1. Is ina aon fhocal amháin a scríobtar 'araon', cé go mbíonn 'ar aon' le fáil i seantéacsanna.

2. Tá claonadh ann, in aistriúcháin ó Bhéarla, 'araon' a úsáid gach áit a bhfuil both sa Bhéarla (agus, go minic, san áit a bhfuil dhá pháirtí luaite, bíodh both ann nó ná bíodh). Feach, mar shampla, an abairt Bhearla agus an t-aistriúchán Gaeilge seo:

  • This is good news for [both] individuals and groups involved in community work. 
  • Is dea-scéal é seo do dhaoine agus do ghrúpaí araon atá páirteach in obair phobail.

B’fhearrde an abairt sin 'araon' a fhágáil ar lár: Is dea-scéal é seo do dhaoine agus do ghrúpaí atá páirteach in obair phobail.

Caithfidh an t-aistritheoir nó an scríbhneoir Gaeilge cinneadh a dheanamh cé chomh tábhachtach is atá focail mar bothequally san abairt.