FAN

Roinnt eolais maidir le ceartúsáid an bhriathair:

• ‘Fan le’ is gnách a scríobh nuair is mian an chiall wait for a chur in iúl: ‘Ag fanacht le bus,’ ‘Fan liom!’
• Tá ciall bheag eile le ‘fan ar’, i.e. cloí le rud éigin, gan dul níos faide. Féach na samplaí in FGB: Níor fhan sé air, he didn’t stop at that.
• Is é ‘fanacht’ an t-ainm briathartha caighdeánach. Leagan malartach is ea ‘fanúint’.
• De réir an CO, is briathar den chéad réimniú é ‘fan’. Mar sin de, ba chóir ‘fanfaidh mé’ a scríobh má táthar ag iarraidh cloí leis an CO (murab ionann agus ‘fanóidh/fanóchaidh mé’).