ACMHAINN

Is focal é seo a mhílitrítear go minic, mar shampla: ‘achmhainn’ nó ‘acmhuinn’. Féach fosta SÓCMHAINN.