GNÍOMHAÍOCHT / GNÍOMHAIREACHT

Is minic an dá fhocal seo in aimhréidh ag daoine, m.sh. Is féidir tuismitheoirí a spreagadh ... le bheith rannpháirteach i saol na scoile agus cur le gníomhaireachtaí ranga.

Is ionann 'gníomhaireacht' agus agency, m.sh. An Ghníomhaireacht Caighdeán Bia / The Food Standards Agency.

Is ionann 'gníomhaíocht' agus activity. 'Gníomhaíochtaí ranga' a theastaigh san abairt shamplach thuas.