RANNÁN/RANNÓG/ROINN

Tá nós sa Bhéarla na focail department, division & section a úsáid faoi mar b'ionann ciall dóibh. Úsáidtear focail Ghaeilge ar bhealach an-mhíshlachtmhar ar fad chun na focail sin a aistriú.

Is socrú maith é seo:

  • ‘Roinn’ a úsáid le haghaidh department de ghnáth, go háirithe nuair is government department atá i gceist. 
  • ‘Rannóg’ a úsáid le haghaidh department nuair is eol gur cuid d’eagraíocht atá ann, m.sh. Rannóg na gClár Gaeilge in RTÉ.
  • Tá ‘rannóg’ go breá le haghaidh division agus section ach amháin i gcás go gcaithfí dealú eatarthu, m.sh. le linn duit a bheith ag déanamh cur síos ar leagan amach eagraíocht stáit. Sa chás sin ‘rannán’ is fearr a thabhairt ar division